Abonnementstarief

In verband met toenemende administratieve lasten ziet MEC-U zich genoodzaakt om per 1 januari 2019 voor lopende studies jaarlijks een abonnementstarief in rekening te brengen. Dit abonnementstarief geldt uitsluitend voor onderzoek dat niet afkomstig is uit de participerende centra van MEC-U, te weten St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Maasstadziekenhuis, Meander Medisch Centrum of OLVG.

Het abonnementstarief bedraagt €500 voor industrie-geïnitieerd onderzoek en €250 voor investigator-initiated onderzoek. Het tarief omvat alle activiteiten anders dan de primaire beoordeling van onderzoeksprotocollen en amendementen, zoals de beoordeling en administratieve verwerking van SUSAR’s, SAE’s, voortgangs- en eindrapportages en de kosten van archivering.
Voor nieuwe primaire indieningen geldt dat het tarief in rekening zal worden gebracht in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin een positief besluit is afgegeven en vervolgens jaarlijks gedurende de looptijd van de studie.