CCMO

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is in het leven geroepen op basis van artikel 14 van de WMO. Zij heeft (o.a.) tot taak de METC’s in Nederland te erkennen en houdt toezicht op hun werkzaamheden. Tevens kan zij aanvullende richtlijnen vaststellen ten aanzien van de werkwijze van de METC’s.
Een voorgenomen geneesmiddelenonderzoek moet zowel bij MEC-U als bij de CCMO als bevoegde instantie worden ingediend. De CCMO zal slechts marginaal toetsen, terwijl de METC inhoudelijk toetst.

Belanghebbenden kunnen bij de CCMO administratief beroep indienen tegen een oordeel van de METC.

Meer informatie over de CCMO is ook te vinden op: www.ccmo.nl