Beoordeling CCMO

Wanneer wordt een onderzoek door de CCMO inhoudelijk beoordeeld?

De CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) beoordeelt zelf ook bepaalde soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingen die nog zo nieuw zijn, dat deskundigheid op dat terrein nog schaars is. Het betreft onderzoeken op het terrein van:

  • gentherapie
  • xenontransplantatie
  • heroïneverslaving
  • vaccins
  • celtherapie
  • genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) (nieuw)
  • anti-sense oligonucleotiden en interferentie RNA (nieuw)

De CCMO is daarnaast belast met de toetsing van protocollen voor niet-therapeutisch interventieonderzoek met wilsonbekwame/minderjarige proefpersonen. Dit is onderzoek waarbij wijzigingen in de toestand van de proefpersoon worden aangebracht (bijvoorbeeld door medicijngebruik) en dat geen direct voordeel oplevert voor de betrokken proefpersoon.

De CCMO checkt bij de Europese databank of er reeds bijwerkingen van het geneesmiddel voor onderzoek bekend zijn die leiden tot onaanvaardbare risico’s voor de proefpersoon. Als de CCMO bezwaar heeft tegen de uitvoering van het onderzoek, zal zij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het onderzoek gemotiveerd kenbaar maken.