Digitale indiening wegens verscherpte Coronamaatregelen

Tot nader order verzoeken wij u alle indieningen digitaal aan te leveren.

De verplichting voor een ‘natte’ handtekening van de indiener op de aanbiedingsbrief voor primaire indieningen en amendementen is opgeschort.
In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening van de indiener. Wij verzoeken u wel om dit apart te vermelden in de brief.