Documenten

Bij de “sub-onderwerpen” onder dit hoofdstuk worden een aantal documenten verder toegelicht en kunt u de beschikbare template documenten downloaden.
Voor uitgebreide toelichting over alle in te dienen documenten verwijzen wij u naar de  volledige toelichting op het standaard onderzoeksdossier.

Nieuwe onderzoeksdossiers
Voor het verkrijgen van een oordeel moeten de documenten uit het standaard onderzoeksdossier in pdf-format op cd-rom of USB-stick aangeleverd worden. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, is daarnaast ook altijd een hard copy van de ondertekende aanbiedingsbrief nodig.

Amendementen
Voor het verkrijgen van een nader oordeel moeten de vereiste documenten in pdf-format op cd-rom of USB-stick aangeleverd worden. Ook bij amendementen heeft de commissie een hard copy van de ondertekende aanbiedingsbrief nodig.

Wij verzoeken u de documenten op te slaan volgens de indeling en omschrijving van het standaard onderzoeksdossier (A t/m K), graag voorzien van versienummer en datum.

Overige documenten
Overige documenten zoals veiligheidsmeldingen, voortgangs- en eindrapportages enz. mogen per e-mail aangeleverd worden.

NB: Wij kunnen helaas geen ZIP-bestanden per e-mail ontvangen.

NB: u ontvangt geen ontvangstbevestiging/reactie van MEC-U naar aanleiding van ingediende SUSAR`s, SAE`s of line listing, tenzij het document daar aanleiding toe geeft.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat van MEC-U.