Documenten (WMO)

Bij de “sub-onderwerpen” onder dit hoofdstuk worden een aantal documenten verder toegelicht en kunt u de beschikbare template documenten downloaden.
Voor uitgebreide toelichting over alle in te dienen documenten verwijzen wij u naar de  volledige toelichting op het standaard onderzoeksdossier.

Nieuwe onderzoeksdossiers
Voor het verkrijgen van een oordeel moeten de documenten uit het standaard onderzoeksdossier in pdf-format per e-mail of op cd-rom of USB-stick aangeleverd worden. Tot nader order is een ‘natte’ handtekening van de indiener op de aanbiedingsbrief voor primaire indieningen en amendementen opgeschort.
In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening van de indiener. Wij verzoeken u wel om dit apart te vermelden in de brief.

Amendementen
Voor het verkrijgen van een nader oordeel moeten de vereiste documenten in pdf-format per e-mail of op cd-rom of USB-stick aangeleverd worden.

Wij verzoeken u de documenten op te slaan volgens de indeling en omschrijving van het standaard onderzoeksdossier (A t/m K), graag voorzien van versienummer en datum.

Overige documenten
Overige documenten zoals veiligheidsmeldingen, voortgangs- en eindrapportages enz. mogen ook per e-mail aangeleverd worden.

NB: Wij kunnen ZIP-bestanden tot maximaal 25 MB per e-mail ontvangen.

NB: u ontvangt geen ontvangstbevestiging/reactie van MEC-U naar aanleiding van ingediende SUSAR`s, SAE`s of line listing, tenzij het document daar aanleiding toe geeft.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat van MEC-U.