Documenten

Bij de “sub-onderwerpen” onder dit hoofdstuk worden een aantal documenten verder toegelicht en kunt u de beschikbare template documenten downloaden.
Voor uitgebreide toelichting over alle in te dienen documenten verwijzen wij u naar de  volledige toelichting op het standaard onderzoeksdossier.

Nieuwe onderzoeksdossiers
Voor het verkrijgen van een oordeel dienen de documenten welke beschreven staan in de onderstaande bijlage ‘toelichting standaard onderzoeksdossier’ op CD-Rom of USB-stick aangeleverd te worden. Daarnaast ontvangt de commissie wel graag een hard copy van de ondertekende aanbiedingsbrief.

Amendementen
Inhoudelijke amendementen dienen ook op CD-Rom of USB-stick aangeleverd te worden. Daarnaast ontvangt de commissie wel graag een hard copy van de ondertekende aanbiedingsbrief.

Wij verzoeken u de documenten op te slaan volgens de indeling en omschrijving van het standaard onderzoeksdossier (A t/m K), graag voorzien van versienummer en datum.

Overige documenten
Overige documenten zoals veiligheidsmeldingen, voortgangs- en eindrapportages enz. mogen per e-mail aangeleverd worden. NB. Wij kunnen helaas geen ZIP bestanden per e-mail ontvangen.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat van MEC-U.