A1 Aanbiedingsbrief

De commissie ontvangt graag een aanbiedingsbrief bij de ingediende documenten.
Klik hier om de format aanbiedingsbrief te downloaden.

In de aanbiedingsbrief dienen de volgende punten aan de orde te komen:

  • de reden van de indiening (verkrijgen van een oordeel, amendement enz.)
  • om wat voor onderzoek het gaat
  • of het een monocenter of een multicenter onderzoek is
  • of de studie verzekerd is, zo niet dan graag in de aanbiedingsbrief het verzoek opnemen deze studie te verzekeren danwel vrijstelling voor verzekering te vragen
  • of er een onderzoekscontract voor deze studie is afgesloten

Voor geneesmiddelenonderzoek gelden extra vereisten voor de aanbiedingsbrief. Zie hiervoor de toelichting bij het standaard onderzoeksdossier.