B1 ABR-formulier

Het ABR-formulier is het Algemeen Beoordelings- en Registratieformulier. Het ABR-formulier moet online worden ingevuld op de portal ToetsingOnline. Nadat het ABR-formulier is ingevuld en definitief is gemaakt moet het formulier ondertekend worden voordat het ingediend wordt.

Nieuwe versie ABR-formulier
Met ingang van 15-12-2015 is het ABR-formulier gewijzigd. Klik hier voor de nieuwe versie van het ABR-formulier. Kik hier voor de bijbehorende toelichting.
In de nieuwe versie is een extra veld gekomen (vraag A2) over de openbaarmaking van onderzoeksresultaten en de procedure voor bezwaar tegen deze openbaarmaking. Het openbaar maken van de onderzoeksresultaten in het CCMO-register gebeurt alleen voor nieuwe onderzoeksdossiers die vanaf 15-12-2015 worden ingediend en waarvoor geen bezwaar is gemaakt. Voor de overige onderzoeksdossiers kunnen de onderzoeksresultaten die geüpload zijn alleen openbaar gemaakt worden als daartoe schriftelijk een verzoek wordt ingediend door de opdrachtgever bij de CCMO.

Ondertekening ABR-formulier bij geïnitieerd onderzoek vanuit het St. Antonius Ziekenhuis
Mevrouw drs. M.S. Valentijn ondertekent de ABR-formulieren van eigen geïnitieerd onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis. MEC-U verzoekt de onderzoekers hier rekening mee te houden bij de naamgeving onderaan het ABR-formulier (ondertekening verrichter). U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze handtekening.

Gewijzigd ABR-formulier bij amendementen
Bij amendementen moeten onderzoekers ook nagaan of de wijzigingen betrekking hebben op vragen uit het ABR-formulier (dat is vaak het geval). Zo ja, dan dient het ABR-formulier hierop aangepast te worden. U kunt hierbij denken aan het toevoegen van vragenlijsten, aanpassen van het aantal proefpersonen of de studieduur, toevoeging van centra of wijziging (hoofd)onderzoeker. Het aangepaste ABR-formulier moet ondertekend worden ingediend voordat een nader besluit kan worden afgegeven.

TIP
Om u werk te besparen adviseert MEC-U bij geneesmiddelenstudies eerst het EudraCT-aanvraagformulier in te vullen alvorens u het ABR-formulier invult. Vanuit het EudraCT- formulier zijn er een aantal vragen die naar het ABR-formulier kunnen worden geïmporteerd, andersom is dit niet mogelijk.