K6 Beoordelingsformulier extra stralingsbelasting

Bij wetenschappelijk onderzoek met extra stralingsbelasting voor de proefpersoon moet conform regelgeving (ICRP62) getoetst worden of de extra straling in verhouding staat tot het voordeel voor patiënt of samenleving. Bij dit soort onderzoek moet daarom het ingevulde ‘Beoordelingsformulier extra stralingsbelasting‘ worden ingediend. De informatie in dit formulier is nodig om de studie adequaat te kunnen beoordelen. Zonder dit formulier is een indiening niet compleet en kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.