K3 Onderzoekscontract

De beoordeling van de onderzoekscontacten door MEC-U is verplicht. De beoordeling beperkt zich in principe tot twee aspecten uit het onderzoekscontract:

  • de regels voor de voortijdige beëindiging van het onderzoek
  • de openbaarmaking van de onderzoeksgegevens.

De commissie adviseert binnen de instelling bij de juridische afdeling te informeren naar de procedure voor de inhoudelijke beoordeling en bevoegdheid tot ondertekening van het onderzoekscontract.

STZ, Nefarma, NFU en de CCMO hebben een model onderzoekscontract opgesteld. Partijen kunnen desgewenst gebruik maken van dit model en waar nodig aanpassen aan de specifieke situatie. Klik hier voor het model onderzoekscontract en de CCMO-richtlijn beoordeling onderzoekscontracten.

Vanaf heden mag de getekende versie van het onderzoekscontract bij de oordelende toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) worden ingediend ná afgifte van het primaire positieve besluit. Het (eventueel nog ongetekende) onderzoekscontract dat ter beoordeling wordt ingediend moet voortaan voorzien zijn van een kenmerk met versienummer, zodat duidelijk is welke versie door de toetsingscommissie is beoordeeld. Een getekend exemplaar van de goedgekeurde versie moet vóórdat de studie zal starten wel ter kennisgeving bij de toetsingscommissie worden ingediend. Deze nieuwe werkwijze is vanaf heden mogelijk en geldt ook voor onderzoek dat reeds ter beoordeling aan een toetsingscommissie is voorgelegd.