G1/2 Verzekeringscertificaten

Proefpersonenverzekering
De verrichter/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat het onderzoek aanvangt, een verzekering is gesloten die door het onderzoek veroorzaakte schade door dood of letsel van de proefpersoon dekt. De METC ziet erop toe dat de proefpersonen zijn verzekerd en dat het certificaat voldoet aan de wettelijke eisen uit de WMO en  het verzekeringsbesluit.

Let u erop of de polis geldig is tijdens de duur van het onderzoek.

Aanmelding voor verzekering (alleen voor eigen geïnitieerd onderzoek bij één van de deelnemende centra van MEC-U)
Heeft u de verzekering nog niet geregeld dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken in uw aanbiedingsbrief. Het secretariaat van de lokale toetsingscommissie van het ziekenhuis zal er dan voor zorgdragen dat uw studie alsnog via CentraMed verzekerd wordt.

Verklaring proefpersonenverzekering
Deze verklaring is van toepassing op nieuwe WMO-plichtige studies die vanaf 01-07-2015 worden ingediend. Tevens dient deze verklaring met terugwerkende kracht te worden ingediend voor alle WMO-plichtige studies die vóór 01-07-2015 zijn ingediend, maar waarover MEC-U op deze datum nog geen positief besluit heeft uitgesproken.
De verklaring moet snel inzichtelijk maken of de verrichter alle proefpersonen heeft verzekerd die in Nederland aan het betreffende onderzoek deelnemen, wie de verzekeringsnemer is en bij welke verzekeringsmaatschappij de polis is ondergebracht. Bij de toevoeging van een nieuw deelnemend centrum aan een studie die ná 01-07-2015 is goedgekeurd door MEC-U hoeft geen nieuwe verklaring te worden ingediend.
Als er vrijstelling van de proefpersonenverzekering is verleend door MEC-U, behoeft een verklaring proefpersonenverzekering eveneens niet te worden ingediend.

Aansprakelijkheidsverzekering
Naast de indiening van een kopie certificaat proefpersonenverzekering dient tevens informatie over de aansprakelijkheid te worden verstrekt. Zie voor meer informatie de toelichting bij het standaard onderzoeksdossier.