Opvragen van documenten

Voor het opvragen van studiegerelateerde kopieën van documenten brengen wij een tarief in rekening van €75 voor een aanvraag tot 5 documenten. Voor aanvragen betreffende >5 documenten worden afzonderlijke prijsafspraken gemaakt.

De rekening dient vooraf te worden voldaan, waarna MEC-U nagaat of zij over deze documenten beschikt.