MEC-U vergadering 24 mei 2018

Wegens een onvoorziene toestroom van nieuwe indieningen is de eerstvolgende vergadering op 24 mei 2018 al vol. Mocht u van plan zijn om voor deze vergadering een studie in te dienen, dan vragen wij u om hierover eerst contact met ons op te nemen.

Studies worden in principe geagendeerd op volgorde van indiening en compleetheid. Wij verzoeken u om hier bij het indienen van uw studie rekening mee te houden. Klik hier voor de komende vergaderdata.