Klachtenprocedure

In de klachtenprocedure van MEC-U wordt beschreven hoe MEC-U omgaat met klachten. De bepalingen in de klachtenprocedure zijn conform de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De klachtenprocedure van MEC-U is opgenomen als bijlage van het reglement.

Klik hier om de klachtenprocedure als onderdeel van het reglement te downloaden.