METC Twente fuseert met MEC-U

In de periode van 1 april tot 1 oktober 2019 zal de METC Twente geleidelijk fuseren met de Medical Research Ethics Committees United (MEC-U). Sinds 1 april 2019 is het niet meer mogelijk om nieuwe onderzoeksdossiers ter beoordeling in te dienen bij de METC Twente. Onderzoekers van Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente die voorheen onderzoeksdossiers ter beoordeling bij de METC Twente indienden, kunnen dat vanaf nu doen bij de MEC-U.

Voor het afronden van reeds ingediende WMO-toetsingen, amendementen en correspondentie over lopende WMO-plichtige studies blijft de METC Twente nog bereikbaar tot een nadere datum in 2019 (mogelijk 1 oktober). Studies die in 2019 aflopen, worden geheel afgehandeld door de METC Twente. Raadpleeg de website van de METC Twente voor meer informatie en de actuele stand van zaken.