Model proefpersoneninformatie vanaf 1 april 2019 maatstaf bij beoordeling informatiebrief

De CCMO berichtte op 31-01-2019 dat het Model proefpersoneninformatie, dat onderzoekers helpt om een beknopte en heldere informatiebrief voor proefpersonen op te stellen, vanaf 1 april 2019 bij nieuw in te dienen onderzoeksdossiers als maatstaf geldt bij de beoordeling van de ingediende informatiebrief door de toetsingscommissie. MEC-U is voornemens zich hieraan te committeren. Dit betekent dat het model vanaf dan geen vrijblijvend karakter meer heeft. Klik hier voor meer informatie.