Model proefpersoneninformatie vanaf 1 april 2019 maatstaf bij beoordeling informatiebrief

De CCMO berichtte op 31-01-2019 dat het Model proefpersoneninformatie, dat onderzoekers helpt om een beknopte en heldere informatiebrief voor proefpersonen op te stellen, vanaf 1 april 2019 bij nieuw in te dienen onderzoeksdossiers als maatstaf geldt bij de beoordeling van de ingediende informatiebrief door de toetsingscommissie. MEC-U is voornemens zich hieraan te committeren. Dit betekent dat het model vanaf dan geen vrijblijvend karakter meer heeft. Klik hier voor meer informatie.

Denkt u er bij het klaarzetten van het proefpersoneninformatie ook aan dat het ministerie van VWS de brochure met uitleg over medisch-wetenschappelijk onderzoek onlangs heeft herzien. De titel van de brochure is: Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon. In de brochure wordt kort en bondig uitgelegd wat medische-wetenschappelijk onderzoek is en wat het betekent om er als proefpersoon aan mee te doen. De tekst van de brochure is onder meer aangepast als gevolg van de nieuwe regels ten gevolge van de AVG. U kunt de brochure downloaden van de website van de Rijksoverheid.