Monocenter onderzoek

Een monocenter studie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in één instelling.
Bij de beoordeling van het onderzoek wordt door MEC-U niet gekeken naar de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek.

Na een positief oordeel moet de studie voor beoordeling van lokale uitvoerbaarheid worden ingediend (dit geldt eveneens voor de deelnemende centra van MEC-U, te weten St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum en OLVG).

Het onderzoek mag pas van start gaan nadat de Raad van Bestuur van de betreffende instelling toestemming tot uitvoering heeft gegeven.