Monocenter onderzoek

Een monocenter studie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in één instelling.
Bij de beoordeling van het onderzoek wordt door MEC-U niet gekeken naar de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek.

Na een positief oordeel dient de studie voor beoordeling van lokale uitvoerbaarheid te worden ingediend (dit geldt eveneens voor de deelnemende centra van MEC-U (St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis)).

Het onderzoek mag pas gestart worden nadat de Raad van Bestuur van de betreffende instelling toestemming tot uitvoering heeft gegeven.