Verloop en einde studie

Voor het verloop en het einde van een studie zijn er verschillende zaken waarvan u MEC-U als METC op de hoogte moet houden. Het gaat hier om amendementen, veiligheidsinformatie en voortgangs- en eindrapportages.

Heeft u na het lezen van de bijgaande informatie nog vragen dan kunt u uiteraard contact opnemen met het secretariaat van MEC-U.