Toevoeging Centrum

Klik hier voor het MEC-U-sjabloon voor de aanbiedingsbrief voor een amendement.

De volgende documenten moeten worden ingediend:

  • Aangepast ABR-formulier (toevoeging nieuwe centrum bij C9)
  • Ondertekende onderzoeksverklaring
  • Cv lokale onderzoeker (incl. publicatielijst en datum aantekening GCP/BROK)
  • Cv onafhankelijk deskundige (indien van toepassing)
  • Onderzoekscontract (indien van toepassing)
  • Kopie certificaat proefpersonenverzekering deelnemende instelling (alleen voor studies goedgekeurd vóór 01-07-2015)
  • Polis aansprakelijkheidsverzekering deelnemende instelling (alleen voor studies goedgekeurd vóór 01-07-2015; niet van toepassing voor gesponsorde studies, waarbij de verzekering valt onder de aansprakelijkheid van de verrichter)

Bij een geneesmiddelenstudie:

  • B3 EudraCT-aanvraagformulier (Annex1) in het geval dat het nieuwe deelnemende centrum nog niet op een eerder formulier vermeld staat.
  • B5 EudraCT-formulier kennisgeving wijziging in het geval dat het nieuwe deelnemende centrum nog niet op een eerder formulier staat vermeld.
  • Bijlage met overzicht documenten.

Indien er een onderzoekscontract is afgesloten en de publicatieparagraaf en beëindingsregels zijn gewijzigd ten opzichte van het contract dat eerder is beoordeeld door MEC-U dient de gewijzigde versie ter goedkeuring worden voorgelegd. De commissie ontvangt dan graag een versie waarin de wijzigingen duidelijk zijn weergeven (track changes) en een opgeschoonde versie.

Houd bij de naamgeving van de documenten de (Nederlandse!) bestandsnamen aan zoals weergegeven in het standaard onderzoeksdossier van de CCMO , startend met het aangegeven voorloopnummer. Voorbeeld: A1 Aanbiedingsbrief d.d. 15-06-2018

Let erop dat de versie/datumaanduiding in het document overeenkomt met de bestandsnaam! Het is niet voldoende om het document alleen op de computer een nieuwe versie of datum te geven. De versie en datum moeten in het document zelf worden aangepast. De versie/datumaanduiding in het document is leidend!

Documenten moeten digitaal worden aangeleverd, in pdf-format, per e-mail of op cd-rom of USB stick (ZIP-bestanden tot maximaal 25 MB).

Amendementen inzake de toevoeging van een deelnemend centrum worden besproken door het Dagelijks Bestuur van de commissie.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van MEC-U.