Overig onderzoek

Overige amendementen (niet geneesmiddelen onderzoek)
Voor overige onderzoeken (niet-geneesmiddelen) dienen alle amendementen aan de commissie voorgelegd te worden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen substantiƫle en niet-substantiƫle wijzigingen.

De documenten behorende bij een amendement dienen digitaal bij MEC-U ingediend te worden. Uitzondering hierop is de aanbiedingsbrief. Deze ontvangt de commissie graag op papier (in enkelvoud en ondertekend). In de gewijzigde documenten dienen de wijzigingen t.o.v. de reeds goedgekeurde versies duidelijk te zijn weergeven (bijvoorbeeld door het gebruik van track changes). Daarnaast dienen ook de opgeschoonde versies bijgevoegd te worden.