Overig onderzoek

Overige amendementen (niet geneesmiddelen onderzoek)
Voor overige onderzoeken (niet-geneesmiddelen) dienen alle amendementen aan de commissie voorgelegd te worden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen substantiƫle en niet-substantiƫle wijzigingen.

In te dienen documenten
De documenten behorende bij een amendement moeten digitaal worden ingediend, in pdf-format, op cd-rom of USB-stick (geen ZIP-bestanden). In de gewijzigde documenten moeten de wijzigingen t.o.v. de reeds goedgekeurde versies duidelijk zijn weergeven (bijvoorbeeld door het gebruik van track changes). Daarnaast moeten ook de opgeschoonde versies bijgevoegd worden.