Overig onderzoek

Overige amendementen (niet geneesmiddelen onderzoek)
Voor overige onderzoeken (niet-geneesmiddelen) dienen alle amendementen aan de commissie voorgelegd te worden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen substantiƫle en niet-substantiƫle wijzigingen.

In te dienen documenten
De documenten behorende bij een amendement moeten in pdf-format op cd-rom of USB-stick bij MEC-U worden ingediend. Uitzondering hierop is de aanbiedingsbrief. Deze moet op papier worden aangeleverd (in enkelvoud en ondertekend). In de gewijzigde documenten moeten de wijzigingen t.o.v. de reeds goedgekeurde versies duidelijk zijn weergeven (bijvoorbeeld door het gebruik van track changes). Daarnaast moeten ook de opgeschoonde versies bijgevoegd worden.