Toevoeging Centrum

Uitbreiding deelnemend centrum
Indien het onderzoek wordt uitgebreid met een deelnemend centrum, dient de METC die het onderzoek heeft beoordeeld hiervoor een nader besluit te geven. MEC-U wijst u erop dat het onderzoek pas gestart worden in de deelnemende centra nadat de oordelende METC een positief nader besluit heeft uitgesproken en de Raad van Bestuur van de betreffende instelling toestemming tot uitvoering heeft gegeven.

In te dienen documenten
Voor het verkrijgen van een nader besluit m.b.t. de toevoeging van een deelnemend centrum dient u de volgende documenten te overleggen:

  • aanbiedingsbrief (i.v.t. met vermelding of onderzoekscontract gewijzigd is*)
  • ABR-formulier waarbij het nieuwe centrum staat vermeld bij vraag C9
  • ondertekende onderzoeksverklaring
  • CV (inclusief publicatielijst) lokale onderzoeker
  • kopie certificaat proefpersonenverzekering deelnemende instelling (alleen voor studies die vóór 01-07-2015 zijn goedgekeurd door MEC-U; niet van toepassing voor gesponsorde studies, waarbij de verzekering valt onder de aansprakelijkheid van de verrichter)
  • polis aansprakelijkheidsverzekering deelnemende instelling (niet van toepassing voor gesponsorde studies, waarbij de verzekering valt onder de aansprakelijkheid van de verrichter)
  • onderzoekscontract*

* bij industrie gesponsord onderzoek, waarvoor een onderzoekscontract is afgesloten, dient duidelijk in de aanbiedingsbrief melding te worden gemaakt of de publicatieparagraaf en beëindigingsregels in het onderzoekscontract ongewijzigd zijn t.o.v. de door MEC-U goedgekeurde versie. Indien het contract op deze punten gewijzigd is, dient de gewijzigde versie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan MEC-U. In het gewijzigde contract dienen de wijzigingen t.o.v. de reeds goedgekeurde versie duidelijk te zijn weergeven (bijvoorbeeld door het gebruik van track changes). Daarnaast dient ook de opgeschoonde versie bijgevoegd te worden.

Voor een verdere toelichting t.a.v. deze documenten verwijzen wij u naar het hoofdstuk documenten op deze website.

De bovenstaande documenten dienen digitaal bij MEC-U ingediend te worden (op CD-ROM / USB-stick). Uitzondering hierop is de aanbiedingsbrief. Deze ontvangt de commissie graag op papier (in enkelvoud en ondertekend).

Amendementen inzake de toevoeging van een deelnemend centrum worden besproken door het Dagelijks Bestuur van de commissie.

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van MEC-U.