Gewijzigd Verzekeringsbesluit en gewijzigde RET 2012 met ingang van 1 juli 2015

Met ingang van 01-07-2015 is het nieuwe Verzekeringsbesluit en de gewijzigde RET 2012 (Richtlijn Externe Toetsing) van kracht. De inwerkingtreding van dit nieuwe Verzekeringsbesluit en de gewijzigde RET 2012 brengen enkele wijzigingen met zich mee met betrekking tot de indiening van WMO-plichtige studies. Deze wijzigingen hebben betrekking op alle WMO-plichtige (multicenter) studies die vóór 01-07-2015 bij MEC-U zijn ingediend, maar waarover op deze datum nog geen besluit is uitgesproken door de commissie.
Voor al deze studies ontvangt MEC-U graag twee aanvullende documenten, te weten: 1. Verklaring Proefpersonenverzekering ; 2. Nieuwe verzekeringsbijlage van de patiënteninformatiebrief
Voor meer informatie omtrent deze documenten, verwijzen wij u graag naar de pagina documenten op onze website.

Voor meer informatie over het gewijzigde Verzekeringsbesluit en de gewijzigde RET 2012 verwijzen wij u graag naar de website van de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).