WMO

In Nederland mag medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen uitsluitend worden uitgevoerd als een erkende toetsingscommissie dit onderzoek positief heeft beoordeeld. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) regelt deze toetsing.
Wetenschappelijk onderzoek met mensen is volgens de WMO:
Onderzoek waarvan deel uitmaakt het onderwerpen van personen aan handelingen of het opleggen aan personen van een bepaalde gedragswijze. De WMO heeft uitsluitend betrekking op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Doel WMO:
Een wettelijke basis geven aan de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen.