Proefpersoon

Onder proefpersoon wordt verstaan alle aan medisch-wetenschappelijk onderzoek deelnemende personen. Dit kunnen zowel pati├źnten als gezonde mensen zijn. Voor de bescherming van proefpersonen geeft de WMO extra rechtsbescherming o.a. door de volgende eisen:

  • het onderzoeksprotocol moet positief beoordeeld zijn door een erkende METC (zoals MEC-U);
  • de proefpersoon moet schriftelijk ge├»nformeerd worden over het onderzoek;
  • de proefpersoon moet schriftelijk toestemming geven voor deelname aan het onderzoek;
  • een onafhankelijk arts of andere deskundige is bij het onderzoek betrokken om de proefpersoon te informeren;
  • er moet een verzekering zijn afgesloten die de eventuele, door het onderzoek veroorzaakte, schade van de proefpersoon dekt;
  • de wet stelt eisen aan de verplichte toetsing van het onderzoek;
  • het jaarverslag van de METC en de CCMO is openbaar.