Twijfel/grensgevallen

In de praktijk zullen er altijd twijfelgevallen zijn, het bekende grijze gebied. Want wanneer is een vragenlijst belastend? En hoe lang mag zo’n lijst zijn zonder dat het onderzoek WMO-plichtig wordt?
Bij twijfel of onderzoek getoetst moet worden, kan de onderzoeker MEC-U verzoeken om te beoordelen of het onderzoek al dan niet onder de reikwijdte van de WMO valt. Aan het verzoekschrift (aanbiedingsbrief) dient een protocol en eventueel een patiënteninformatiebrief toegevoegd te worden. Er moet duidelijk worden aangegeven:

  • wat de deelnemers aan het onderzoek speciaal met het oog op het onderzoek moeten doen of ondergaan;
  • welke vragen(lijsten) aan de deelnemers worden voorgelegd;
  • uit welke kring van personen de deelnemers aan het onderzoek geworven worden;
  • op welke manier de deelnemers aan het onderzoek benaderd gaan worden;
  • door wie de deelnemers benaderd gaan worden.

Heeft u aanvullende vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het secretariaat van MEC-U. U kunt onze contactgegevens vinden onder het kopje secretariaat.

Het doen van WMO-plichtig onderzoek zonder positief oordeel van een erkende toetsingscommissie (METC/CCMO) is strafbaar.