Leden

Om het doel van MEC-U te bereiken, moet de organisatie en structuur aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient een commissie te bestaan uit leden die deskundig zijn, onafhankelijk en ervaren in het toetsen van onderzoek. Een ethische commissie dient te beschikken over de volgende verplichte disciplines:  artsen, klinisch farmacologen, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici, juristen, ethici, methodologen en  proefpersonenleden.  Alle verplichte disciplines zijn vertegenwoordigd in MEC-U. MEC-U is bevoegd om studies met kinderen te toetsen. Zij beschikt over een lid kinderarts.
Meer informatie hierover treft u in het reglement van MEC-U.

Naam WMO-discipline
ir. B.J. Arends deskundige medische hulpmiddelen
mw. dr. ir. B.I. van den Berg deskundige medische hulpmiddelen
mw. mr. W.A.A.M. van den Bergh jurist
mw. drs. R.M.M. Bosschaart - Castermans proefpersonenlid
dr. R.A. Bouwman kinderarts
mw. drs. D.C. Broeders - de Kok proefpersonenlid
dr. M.P.H. van den Broek ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog
dr. M.G.J. Brusse-Keizer methodoloog
dr. T.C.G. Budiharto arts
prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen ethicus
dr. F. Chakhssi overig lid
dr. G.J. Clevers arts
dr. M.J. Deenen ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog
ir. W.J.F. Dries deskundige medische hulpmiddelen
dr. E.J.F. Franssen ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog
dr. M. Groeneweg arts
dr. R.J.E. Grouls ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog (voorzitter)
ir. J.B.A. Habraken deskundige medische hulpmiddelen
mw. dr. A.M. Harmsze ziekenhuisapotheker
dr. T.C. van Holten klinisch chemicus
G. van den Hoogen proefpersonenlid
mw. dr. S. Houterman methodoloog
mr. E.H. Hulst jurist

Naam WMO-discipline
dr. J.M.N.E. Jans proefpersonenlid
mw. dr. M.J.A. Janssen ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog
dr. J.C. Kelder methodoloog
dr. J.S.H.A. Koopman arts
mw. dr. ir. V. Lagerburg deskundige medische hulpmiddelen
mw. dr. A.G. Lankheet ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog
mw. A.E.H. Loth-Stevens proefpersonenlid
mw. dr. H.E.M. van Luijn ethicus
mw. mr. L.F. Markenstein jurist
mw. mr. Z.K. Ottovay jurist
prof. dr. J.A.M. van der Palen methodoloog
mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong methodoloog
mw. dr. M.Y.M. Peeters ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog
dr. B. van Ramshorst arts (voorzitter)
dr. J.H. Schagen van Leeuwen arts
prof. dr. V. Scharnhorst overig lid
dr. W.J. Schonewille arts
mw. mr. M.E.F. Schreuder-Hoenkamp proefpersonenlid
dr. ir. C.F.P. van Swol deskundige medische hulpmiddelen
mw. dr. A.M.J. Thijs arts
dr. P.D.L.P.M. van der Valk arts
mw. dr. M. Vermeer methodoloog
© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl