MEC-U

Medical research Ethics Committees United (MEC-U) is een Medisch Ethische Toetsingscommissie die is ontstaan uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht / Zeist / Doorn, het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort / Baarn, Medisch Spectrum Twente te Enschede, OLVG te Amsterdam en Ziekenhuisgroep Twente te Almelo / Hengelo.

Lees verder

 • MDR wetgeving per 26 mei 2021
  Op 26 mei 2021 zal de MDR (Medical Device Regulation) ingaan. Uw onderzoekvoorstel met een medisch hulpmiddel zal vanaf heden niet meer in behandeling worden genomen. Houdt u er rekening mee, dat wanneer de studie nog in de beoordelingsprocedure is ten tijde van 26 mei, u uw onderzoeksvoorstel opnieuw zal moeten aanbieden onder de nieuwe ...
 • Aanpassing procedure lokale haalbaarheid/ toepassing VGO:
  Vanaf 1 december 2020 verandert de procedure voor het indienen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde procedure Lokale haalbaarheid. In de nieuwe werkwijze is de onderzoeksverklaring vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO). De werkwijze zorgt ervoor dat het nagaan van de haalbaarheid in de deelnemende instellingen al geregeld is vóórdat de ...
 • MEC-U gaat wekelijks plenair vergaderen
  Vanaf 1 januari 2021 zullen de plenaire vergaderingen van MEC-U wekelijks plaatsvinden.
 • Vergadering maandag 04-01-2021
  Vanwege de feestdagen geldt voor de vergadering van 04-01-2021 een deadline. Alle indieningen dienen binnen te zijn voor maandag 21-12-2020 om 10.00 uur.
 • Digitale indiening wegens verscherpte Coronamaatregelen
  Tot nader order verzoeken wij u alle indieningen digitaal aan te leveren. De verplichting voor een ‘natte’ handtekening van de indiener op de aanbiedingsbrief voor primaire indieningen en amendementen is opgeschort. In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening van de indiener. Wij verzoeken u wel om dit apart te vermelden in de brief.

Actueel

 • MDR wetgeving per 26 mei 2021
  Op 26 mei 2021 zal de MDR (Medical Device Regulation) ingaan. Uw onderzoekvoorstel met een medisch hulpmiddel zal vanaf heden niet meer in behandeling worden genomen. Houdt u er rekening mee, dat wanneer de studie nog in de beoordelingsprocedure is ten tijde van 26 mei, u uw onderzoeksvoorstel opnieuw zal moeten aanbieden onder de nieuwe ...
 • Aanpassing procedure lokale haalbaarheid/ toepassing VGO:
  Vanaf 1 december 2020 verandert de procedure voor het indienen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde procedure Lokale haalbaarheid. In de nieuwe werkwijze is de onderzoeksverklaring vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO). De werkwijze zorgt ervoor dat het nagaan van de haalbaarheid in de deelnemende instellingen al geregeld is vóórdat de ...
 • MEC-U gaat wekelijks plenair vergaderen
  Vanaf 1 januari 2021 zullen de plenaire vergaderingen van MEC-U wekelijks plaatsvinden.
 • Vergadering maandag 04-01-2021
  Vanwege de feestdagen geldt voor de vergadering van 04-01-2021 een deadline. Alle indieningen dienen binnen te zijn voor maandag 21-12-2020 om 10.00 uur.
 • Digitale indiening wegens verscherpte Coronamaatregelen
  Tot nader order verzoeken wij u alle indieningen digitaal aan te leveren. De verplichting voor een ‘natte’ handtekening van de indiener op de aanbiedingsbrief voor primaire indieningen en amendementen is opgeschort. In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening van de indiener. Wij verzoeken u wel om dit apart te vermelden in de brief.