MDR

Informatie over het indienen van een:

Algemeen

Sinds 26 mei 2021 is de EU-verordening voor medisch hulpmiddelen van toepassing (Medical Device Regulation/MDR).
Er zijn voor de indiening, beoordeling en uitvoering van klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen onder de MDR specifieke regels. Op de website van de CCMO kunt u hier meer over terugvinden. Ook vindt u daar meer informatie over wat in de MDR onder een medisch hulpmiddel wordt verstaan.

Initiële indiening

De MDR benoemt verschillende kaders voor klinisch onderzoek:

  • Artikel 62 voor klinisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van een conformiteitsbeoordeling (productontwikkeling en verkrijgen CE-markering).
  • Artikel 74.2 voor klinisch onderzoek met een CE-gemarkeerd medisch hulpmiddel dat wordt uitgevoerd in het kader van een conformiteitsbeoordeling voor een andere toepassing.
  • Artikel 74.1 voor klinisch onderzoek met een CE-gemarkeerd medisch hulpmiddel als onderdeel van de postmarketing clinical follow-up (PMCF) waarbij proefpersonen extra invasieve of belastende procedures ondergaan.
  • Artikel 82 voor klinisch onderzoek met een medisch hulpmiddel dat niet valt onder artikel 62 of artikel 74. Hieronder valt bijvoorbeeld klinisch onderzoek naar in-house of naar maat gemaakte medische hulpmiddelen of klinisch onderzoek waarbij twee medische hulpmiddelen (CE-gemarkeerd en toegepast conform de CE-markering) met elkaar worden vergeleken.

Om te bepalen onder welk kader een studie valt, verwijzen wij u naar de flowchart op de website van de CCMO. Het kader van de studie bepaalt vervolgens waar de studie moet worden ingediend:

  • Studies onder artikel 62 en 74.2 bij de CCMO
  • Studies onder artikel 74.1 en 82 bij de MEC-U.

MEC-U beoordeelt studies onder alle artikelen en ziet uw indiening graag tegemoet.

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl