Vergaderdata

Dagelijks Bestuur
Antwoorden op vragen van de commissie*, toevoeging van een deelnemend centrum, (administratieve) amendementen, veiligheidsmeldingen en rapportages worden in beginsel wekelijks in het Dagelijks Bestuur afgehandeld.

* tenzij anders staat vermeld in de vraagbrief van de commissie.

Plenair
Nieuwe studies worden plenair beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten een inhoudelijk amendement plenair te beoordelen.

Vergaderdata
Indieningen worden op volgorde van binnenkomst geagendeerd, op voorwaarde dat het onderzoeksdossier compleet is. Er kan per vergadering een beperkt aantal studies worden besproken.

Vergaderdata MEC-UStatus
maandag 12-10-2020Deadline verstreken
maandag 26-10-2020Deadline verstreken
maandag 09-11-2020Open
maandag 23-11-2020Open
maandag 07-12-2020Open
maandag 14-12-2020Open
maandag 04-01-2021Deadline indieningen 21-12-2020 10.00 uur