Vergaderdata

Dagelijks Bestuur
Antwoorden op vragen van de commissie*, toevoeging van een deelnemend centrum, (administratieve) amendementen, veiligheidsmeldingen en rapportages worden in beginsel wekelijks in het Dagelijks Bestuur afgehandeld.

* tenzij anders staat vermeld in de vraagbrief van de commissie.

Plenair
Nieuwe studies worden plenair beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten een inhoudelijk amendement plenair te beoordelen.

Vergaderdata
Indieningen worden op volgorde van binnenkomst geagendeerd, op voorwaarde dat het onderzoeksdossier compleet is. Er kan per vergadering een beperkt aantal studies worden besproken.

Vergaderdata MEC-UStatus
maandag 18-03-2019vergadering is vol
maandag 01-04-2019vergadering is vol
maandag 15-04-2019vergadering is vol
maandag 29-04-2019Open
maandag 13-05-2019Open
maandag 27-05-2019Open
maandag 03-06-2019Open
maandag 17-06-2019Open
maandag 01-07-2019Open