Vergaderdata

Dagelijks Bestuur
Antwoorden op vragen van de commissie*, toevoeging van een deelnemend centrum, (administratieve) amendementen, veiligheidsmeldingen en rapportages worden in beginsel wekelijks in het Dagelijks Bestuur afgehandeld.

* tenzij anders staat vermeld in de vraagbrief van de commissie.

Plenair
Nieuwe studies worden plenair beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten een inhoudelijk amendement plenair te beoordelen.

Vergaderdata

Vergaderdata MEC-U Deadline in te leveren stukken
(voor 9.00 uur)
maandag 05-12-2016 donderdag 24-11-2016
donderdag 15-12-2016 maandag 05-12-2016
maandag 09-01-2017 donderdag 20-12-2016
donderdag 19-01-2017 maandag 09-01-2017
maandag 06-02-2017 donderdag 26-01-2017
donderdag 16-02-2017 maandag 06-01-2017
maandag 06-03-2017 donderdag 23-02-2017
donderdag 16-03-2017 maandag 06-03-2017
maandag 03-04-2017 donderdag 23-03-2017
donderdag 20-04-2017 maandag 10-04-2017
maandag 08-05-017 woensdag 26-04-2017
donderdag 18-05-2017 maandag 08-05-2017
maandag 12-06-2017 donderdag 01-06-2017
donderdag 22-06-2017 maandag 12-06-2017
maandag 03-07-2017 donderdag 22-06-2017
donderdag 20-07-2017 maandag 10-07-2017
maandag 07-08-2017 donderdag 27-07-2017
donderdag 24-08-2017 maandag 14-08-2017
maandag 04-09-2017 donderdag 24-08-2017
donderdag 21-09-2017 maandag 11-09-2017
maandag 02-10-2017 donderdag 21-09-2017
donderdag 26-10-2017 maandag 16-10-2017
maandag 06-11-2017 donderdag 26-10-2017
donderdag 16-11-2017 maandag 06-11-2017
maandag 04-12-2017 donderdag 23-11-2017
donderdag 21-12-2017 maandag 11-12-2017
maandag 08-01-2018 donderdag 21-12-2017
donderdag 25-01-2018 maandag 15-01-2018

NB: agendering vindt plaats op volgorde van binnenkomst en compleetheid.