Vergaderdata

Dagelijks Bestuur
Antwoorden op vragen van de commissie*, toevoeging van een deelnemend centrum, (administratieve) amendementen, veiligheidsmeldingen en rapportages worden in beginsel wekelijks in het Dagelijks Bestuur afgehandeld.

* tenzij anders staat vermeld in de vraagbrief van de commissie.

Plenair
Nieuwe studies worden plenair beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten een inhoudelijk amendement plenair te beoordelen.

Vergaderdata

Vergaderdata MEC-UDeadline in te leveren stukken
(voor 9.00 uur)
maandag 08-01-2018donderdag 21-12-2017
donderdag 25-01-2018maandag 15-01-2018
maandag 05-02-2018donderdag 25-01-2018
donderdag 22-02-2018maandag 12-02-2018
maandag 05-03-2018donderdag 22-02-2018
donderdag 22-03-2018maandag 12-03-2018
maandag 09-04-2018donderdag 29-03-2018
donderdag 19-04-2018maandag 09-04-2018
maandag 07-05-2018donderdag 26-04-2018
donderdag 24-05-2018maandag 14-05-2018
maandag 04-06-2018donderdag 24-05-2018
donderdag 21-06-2018maandag 11-06-2018
maandag 02-07-2018donderdag 21-06-2018
donderdag 19-07-2018maandag 09-07-2018
maandag 06-08-2018donderdag 26-07-2018
donderdag 23-08-2018maandag 13-08-2018
maandag 03-09-2018donderdag 23-08-2018

NB: agendering vindt plaats op volgorde van binnenkomst en compleetheid.