Niet-WMO-plichtig onderzoek amendement indienen

Amendementen

Als de opzet van het beoordeelde onderzoek gewijzigd wordt, hoe beperkt van aard ook, dient het amendement opnieuw aan de commissie voor een nadere beoordeling te worden voorgelegd.

In te dienen documenten:
Klik hier voor de aanbiedingsbrief: aanbiedingsbrief amendement niet-WMO

Van alle documenten die gewijzigd zijn ontvangen wij graag een versie met track changes zodat de aanpassingen duidelijk zijn. Tevens ontvangen wij graag van de gewijzigde documenten een opgeschoonde versie (in pdf bestand).

Wijze van indienen:
Uw verzoek tot beoordeling kan in pdf-format per e-mail naar info@mec-u.nl. ZIP bestanden tot maximaal 25 MB. Wij verzoeken u één contactpersoon te vermelden aan wie het besluit geadresseerd dient te worden.

Ontvangstbevestiging en verder verloop:
Na indiening wordt uw amendement gecheckt op compleetheid.

• Is het amendement niet compleet dan ontvangt u binnen enkele dagen een e-mail met daarin benoemd de nog aan te leveren documenten.
• Is uw aanvraag compleet dan ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging
• Amendementen van niet-WMO-studies worden wekelijks besproken, doorgaans op maandag.

MEC-U streeft ernaar om binnen 1 week na de vergadering een reactie te geven op uw aanvraag.
Voor niet WMO-plichtig onderzoek kunnen geen notificaties worden ingediend. Deze worden als amendement beschouwd.

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl