Niet WMO-plichtig onderzoek studie indienen

Niet WMO-plichtig onderzoek

In te dienen documenten:
• Begeleidend schrijven (brief of e-mail).
• Ingevulde vragenlijst niet-WMO onderzoek.
• Onderzoeksprotocol (indien Engelstalig, dan ook een beknopte Nederlandse samenvatting van het protocol.
• Proefpersoneninformatie incl. toestemmingsverklaring (indien van toepassing). Ten aanzien van de proefpersoneninformatiebrief (PIF) adviseren wij deze voor indiening te laten lezen door een ‘leek’ of voor te leggen aan een patiëntenvereniging.
• Vragenlijsten (indien van toepassing).
• Wervingsmateriaal (indien van toepassing).

Wijze van indienen:
Uw verzoek tot beoordeling kan in pdf-format per e-mail naar info@mec-u.nl. ZIP bestanden tot maximaal 25 MB. Wij verzoeken u één contactpersoon te vermelden in de niet-WMO-vragenlijst aan wie de verklaring geadresseerd dient te worden.

Ontvangstbevestiging/ verder verloop:
Na indiening wordt uw aanvraag gecheckt op compleetheid.

• Is uw aanvraag niet compleet dan ontvangt u binnen enkele dagen een e-mail met daarin benoemd de nog aan te leveren documenten.
• Is uw aanvraag compleet dan ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.
• Niet-WMO studies worden wekelijks besproken, doorgaans op maandag.

MEC-U streeft ernaar om binnen 1 week na de vergadering een reactie te geven op uw aanvraag.

Nadat u een positieve verklaring heeft gekregen van MEC-U kunt u de studie indienen bij de desbetreffende lokale commissie(s).

Biobank-onderzoek

In te dienen documenten:

• Begeleidend schrijven (brief of e-mail).
Biobankprotocol.
Proefpersoneninformatie incl. toestemmingsverklaring Biobank. Ten aanzien van de proefpersoneninformatiebrief (PIF) adviseren wij deze voor indiening te laten lezen door een ‘leek’ of voor te leggen aan een patiëntenvereniging.
Uitgifte protocol.

Wijze van indienen:
Uw verzoek tot beoordeling kan in pdf-format per e-mail naar info@mec-u.nl. ZIP bestanden tot maximaal 25 MB. Wij verzoeken u één contactpersoon te vermelden in de aanvraag.

Ontvangstbevestiging/ verder verloop:
Na indiening wordt uw aanvraag gecheckt op compleetheid.

• Is uw aanvraag niet compleet dan ontvangt u binnen enkele dagen een e-mail met daarin benoemd de nog aan te leveren documenten.
• Is uw aanvraag compleet dan ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.
• Afhankelijk van het type Biobank-onderzoek, al dan niet als onderdeel van een WMO-plichtige of IVDR-onderzoek, zal het onderzoek besproken worden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur of de Plenaire vergadering.
• Nadat u een positieve verklaring of besluit van MEC-U heeft gekregen kunt u de studie indienen bij de desbetreffende lokale commissie(s).

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl