Niet WMO-plichtig onderzoek studie indienen

In te dienen documenten:
• Begeleidend schrijven (brief of e-mail)
• Ingevulde vragenlijst niet-WMO onderzoek (gebruik versie februari 2020)
• Onderzoeksprotocol (indien Engelstalig, dan ook een beknopte Nederlandse samenvatting van het protocol
• Proefpersoneninformatie incl. toestemmingsverklaring (indien van toepassing). Ten aanzien van de proefpersoneninformatiebrief (PIF) adviseren wij deze voor indiening te laten lezen door een ‘leek’ of voor te leggen aan een patiëntenvereniging.
• Vragenlijsten (indien van toepassing)
• Wervingsmateriaal (indien van toepassing)

Wijze van indienen:
Uw verzoek tot beoordeling kan in pdf-format per e-mail naar info@mec-u.nl. ZIP bestanden tot maximaal 25 MB. Wij verzoeken u één contactpersoon te vermelden in de niet-WMO-vragenlijst aan wie de verklaring geadresseerd dient te worden.

Ontvangstbevestiging/ verder verloop:
Na indiening wordt uw amendement gecheckt op compleetheid.

• Is uw aanvraag niet compleet dan ontvangt u binnen enkele dagen een e-mail met daarin benoemd de nog aan te leveren documenten.
• Is uw aanvraag compleet dan ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging
• Niet-WMO studies worden wekelijks besproken, doorgaans op maandag.

MEC-U streeft ernaar om binnen 1 week na de vergadering een reactie te geven op uw aanvraag.

Nadat u een positieve verklaring heeft gekregen van MEC-U kunt u de studie indienen bij de desbetreffende lokale commissie(s).

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl