Tarieven

Tarieven met ingang van 1 januari 2019:

OmschrijvingBeoordeling nieuwe onderzoeksvoorstellenAmendementenAbonnementskosten per studie per jaar
Eigen geïnitieerd onderzoek*------
Industrie geïnitieerd onderzoek€ 3.500,--€ 500,--
€ 500,--
Non-profit organisatie buiten de participerende centra van MEC-U*€ 1.500,--€ 250,--
€ 250,--
Beoordeling WMO-plichtigheid
industrie geïnitieerd onderzoek
€ 250,--€ 125,----
Beoordeling WMO-plichtigheid non-profit organisatie buiten de participerende centra van MEC-U*
€ 125,--€ 50,----

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

* onderzoek ingediend door onderzoekers uit participerende centra, te weten: St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, MST, OLVG en ZGT.

NB.: indien MEC-U niet over voldoende expertise beschikt om een ingediend onderzoeksvoorstel te beoordelen en zij een (of meerdere) extern deskundige(n) moet inhuren, worden de kosten hiervan doorbelast aan de indiener.