Tarieven

Voor CTR, IVDR (art. 58 en 70.2) en MDR (art. 62 en 74.2) gelden landelijke CCMO tarieven . Voor het overige onderzoek gelden de tarieven conform onderstaande tabel.

Omschrijving Beoordeling nieuwe onderzoeksvoorstellen Amendementen Abonnementskosten per studie per jaar
Eigen geïnitieerd onderzoek* -- -- --
Industrie geïnitieerd onderzoek € 3.500,-- € 500,-- € 500,--
Non-profit organisatie buiten de participerende centra van MEC-U* € 1.500,-- € 250,-- € 250,--
Beoordeling WMO-plichtigheid industrie geïnitieerd onderzoek € 250,-- € 125,-- --
Beoordeling WMO-plichtigheid non-profit organisatie buiten de participerende centra van MEC-U* € 125,-- € 50,-- --

Voor CTR, IVDR (art. 58 en 70.2) en MDR (art. 62 en 74.2) gelden landelijke CCMO tarieven . Voor het overige onderzoek gelden de tarieven conform bovenstaande tabel.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

* onderzoek ingediend door onderzoekers uit participerende centra, te weten: St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, MST, OLVG en ZGT.

** Sinds 1 januari 2019 brengt MEC-U per lopende WMO-plichtige studie, ingediend door externe partijen, jaarlijks een abonnementstarief in rekening. Hiertoe is besloten in verband met de toenemende administratieve lasten voor activiteiten anders dan de primaire beoordeling van onderzoeksprotocollen en amendementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschrijven, beoordelen, afhandelen en archiveren van SUSAR’s, SAE’s, voortgangs- en eindrapportages en notificaties.

Peildatum is 1 januari. Dit houdt in dat het abonnementstarief in rekening zal worden gebracht voor elke studie waarvoor uiterlijk op deze datum een positief primair besluit is afgegeven en waarvan uiterlijk op deze datum geen melding door MEC-U is ontvangen dat de studie is beëindigd en/of niet zal starten.

*** Voor niet-WMO-plichtig onderzoek kunnen geen notificaties worden ingediend. Deze worden als amendement beschouwd.

NB.: indien MEC-U niet over voldoende expertise beschikt om een ingediend onderzoeksvoorstel te beoordelen en zij een (of meerdere) extern deskundige(n) moet inhuren, worden de kosten hiervan doorbelast aan de indiener.

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl