Tarieven

Gewijzigde tarieven met ingang van 1 januari 2018:

OmschrijvingBeoordeling nieuwe onderzoeksvoorstellenAmendementen
Eigen geïnitieerd onderzoek*----
Industrie geïnitieerd onderzoek€ 3.500,--€ 500,--
Non-profit organisatie buiten de participerende centra van MEC-U*€ 1.500,--€ 250,--
Beoordeling WMO-plichtigheid
industrie geïnitieerd onderzoek
€ 250,--€ 125,--
Beoordeling WMO-plichtigheid non-profit organisatie buiten de participerende centra van MEC-U*
€ 125,--€ 50,--

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

* onderzoek ingediend door onderzoekers uit participerende centra, te weten het St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Meander Medisch Centrum of het Diakonessenhuis.

NB.: indien MEC-U niet over voldoende expertise beschikt om een ingediend onderzoeksvoorstel te beoordelen en zij een (of meerdere) extern deskundige(n) moet inhuren, worden de kosten hiervan doorbelast aan de indiener.