Tarieven

Gewijzigde tarieven met ingang van 1 maart 2015:

OmschrijvingBeoordeling nieuwe onderzoeksvoorstellenAmendementen*
Eigen geïnitieerd onderzoek**----
Industrie geïnitieerd onderzoek€ 3.500,--€ 500,-- inhoudelijk
€ 150,-- toevoeging centrum
Non-profit organisatie buiten de participerende centra van MEC-U**€ 1.500,--€ 250,-- inhoudelijk
€ 75,-- toevoeging centrum
Beoordeling WMO-plichtigheid
industrie geïnitieerd onderzoek
€ 250,--€ 125,--
Beoordeling WMO-plichtigheid non-profit organisatie buiten de participerende centra van MEC-U**
€ 125,--€ 50,--

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

* dit betreft zowel inhoudelijke amendementen als het toevoegen van een deelnemend centrum. Beide amendementen worden apart gefactureerd.

** onderzoek ingediend door onderzoekers uit participerende centra, te weten het St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Meander Medisch Centrum of het Diakonessenhuis.

NB.: indien MEC-U niet over voldoende expertise beschikt om een ingediend onderzoeksvoorstel te beoordelen en zij een (of meerdere) extern deskundige(n) moet inhuren, worden de kosten hiervan doorbelast aan de indiener.