Vergaderdata

De plenaire vergaderingen vinden wekelijks plaats.

Dagelijks Bestuur

Antwoorden op vragen van de commissie, substantiële en niet-substantiële amendementen, veiligheidsmeldingen en rapportages worden wekelijks besproken in het Dagelijks Bestuur.

Plenair
Nieuwe studies worden plenair beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten een inhoudelijk amendement plenair te beoordelen.

Vergaderdata
Indieningen worden op volgorde van binnenkomst geagendeerd, op voorwaarde dat het onderzoeksdossier compleet is. Er kan per vergadering een beperkt aantal studies worden besproken.

De plenaire vergaderingen vinden wekelijks plaats.

Vergaderdata Status
maandag 12-06-2023 Deadline verstreken
maandag 19-06-2023 Open
maandag 26-06-2023 Open
maandag 03-07-2023 Open
maandag 10-07-2023 Open
maandag 17-07-2023 Open
maandag 24-07-2023 Open
maandag 31-07-2023 Open
maandag 07-08-2023 Open
maandag 14-08-2023 Open
maandag 21-08-2023 Open
maandag 28-08-2023 Open

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl