MEC-U

Medical research Ethics Committees United

Doel MEC-U

Medical research Ethics Committees United (MEC-U) is een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie die bestaat uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht/Zeist/Doorn, het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort/Baarn, Medisch Spectrum Twente te Enschede, OLVG te Amsterdam en Ziekenhuisgroep Twente te Almelo/Hengelo.
Het doel van MEC-U is een professionele, onafhankelijke en efficiënte toetsing van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen als bedoeld in de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (hierna: WMO). Met deze toetsing dienen de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek te worden gewaarborgd. Daarbij verdient het onderzoek met kwetsbare personen speciale aandacht. De commissie dient binnen de wettelijke termijnen verantwoorde en helder gemotiveerde oordelen te geven over medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Meer informatie over doel- en taakstelling kunt u terugvinden in het reglement van MEC-U.

Klachtenprocedure

In de klachtenprocedure van MEC-U wordt beschreven hoe MEC-U omgaat met klachten. De bepalingen in de klachtenprocedure zijn conform de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De klachtenprocedure van MEC-U is opgenomen als bijlage van het reglement.

Klik hier om de klachtenprocedure als onderdeel van het reglement te downloaden.

Jaarverslag

MEC-U brengt jaarlijks vóór 1 april verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag is bedoeld voor de CCMO en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Wet open overheid (Woo)

Via een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) vraagt u MEC-U informatie openbaar te maken die in documenten is vastgelegd. Hieronder vindt u informatie over het indienen van een Woo-verzoek.

U kunt uw Woo-verzoek per e-mail indienen via:

info@mec-u.nl

Vermeld u bij het verzoek uw contactgegevens: zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.

Heeft u vragen over het indienen van een Woo-verzoek, dan kunt u contact opnemen met:

mevrouw drs. Jannetje Beijer-de Jong

Telefoonnummer: 088 320 8787

E-mailadres: jg.de.jong@antoniusziekenhuis.nl

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl