MEC-U

Medical research Ethics Committees United (MEC-U) is een Medisch Ethische Toetsingscommissie die is ontstaan uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht / Zeist / Doorn, het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort / Baarn, Medisch Spectrum Twente te Enschede, OLVG te Amsterdam en Ziekenhuisgroep Twente te Almelo / Hengelo.
MEC-U is een erkende METC en toetst studies die onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) vallen.

De voorzitters van MEC-U zijn dr. B. van Ramshorst, chirurg (St. Antonius Ziekenhuis) en dr. R.J.E. Grouls, klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker (Catharina Ziekenhuis).
Het secretariaat is gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

MEC-U is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en kan in die hoedanigheid zelfstandig voor de burger bindende besluiten nemen.

MEC-U beoordeelt vooralsnog geen fase 1 geneesmiddelenstudies.

Werkkring
Met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO toetst de commissie onderzoeksprotocollen aangaande

  1. Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen de genoemde instellingen valt.
  2. Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid van onderzoekers werkzaam buiten de genoemde instellingen valt;
  3. In het kader van multicenter trials, voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zowel onder verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen de genoemde instellingen valt als onder de verantwoordelijkheid van medewerkers buiten de genoemde instellingen.