Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

Commissielid kinderarts

Voor de commissie zijn wij op zoek naar kinderartsen. Als kinderarts maakt u deel uit van de commissie, waarbij u studieprotocollen waarbij kinderen betrokken zijn beoordeelt. U schrijft hierover een rapport en woont periodiek de vergadering bij. Als deel van de commissie bent u medeverantwoordelijk voor de eindbeoordeling van het onderzoeksvoorstel op medisch ethische gronden. U maakt onderdeel uit van een pool van kinderartsen die per toerbeurt de vergadering bijwoont. Het betreft een parttime functie (naast een reguliere baan), waar een vergoeding tegenover staat.

Commissielid jurist

Voor de commissie zijn wij op zoek naar jurist-leden. Als jurist maakt u deel uit van de commissie, waarbij u de juridische aspecten van de aangeboden onderzoeksvoorstellen beoordeelt. U schrijft hierover een rapport en woont periodiek de vergadering bij. De beoordeling omvat onder andere de beoordeling van privacy aspecten, de wervingsprocedure, de onafhankelijkheid en deskundigheid van de onderzoekers en de beoordeling van het onderzoekscontract op een aantal elementen. Als deel van de commissie bent u medeverantwoordelijk voor de eindbeoordeling van het onderzoeksvoorstel op medisch ethische gronden. U maakt onderdeel uit van een pool van juristen die per toerbeurt de vergadering bijwoont, dit is ten minste drie maal per jaar. Het betreft een parttime functie (naast een reguliere baan), waar een vergoeding tegenover staat.

Commissielid klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker

Voor de commissie zijn wij op zoek naar klinisch farmacologen en/of ziekenhuisapothekers (hierna: KF/ZA).

Als KF/ZA maakt u deel uit van de commissie, waarbij u zowel de productinformatie als het studieprotocol in het algemeen beoordeelt. U schrijft hierover een rapport en woont periodiek de vergadering bij. Vanaf februari 2022 is de European Clinical Trial Regulation (ECTR) van kracht, waarbij de beoordeling van studieprotocollen in Europees verband plaatsvindt. Als deel van de commissie bent u medeverantwoordelijk voor de eindbeoordeling van het onderzoeksvoorstel op medisch ethische gronden. U maakt onderdeel uit van een pool van KF/ZA’s die per toerbeurt de vergadering bijwoont, dit is ten minste drie maal per jaar. Het betreft een parttime functie (naast een reguliere baan), waar een vergoeding tegenover staat.

Commissielid WMO-methodoloog

Wij zijn op zoek naar een ervaren en deskundige WMO-Methodoloog om MEC-U te versterken.

Als methodoloog maakt u deel uit van de commissie, waarbij u het studieprotocol beoordeelt. U schrijft hierover een rapport en woont periodiek de vergadering bij. Vanaf februari 2022 is de European Clinical Trial Regulation (ECTR) van kracht, waarbij de beoordeling van studieprotocollen in Europees verband plaatsvindt. Als deel van de commissie bent u medeverantwoordelijk voor de eindbeoordeling van het onderzoeksvoorstel op medisch ethische gronden. U maakt onderdeel uit van een pool van methodologen die per toerbeurt de vergadering bijwoont, dit is ten minste drie maal per jaar. Het betreft een parttime functie (naast een reguliere baan), waar een vergoeding tegenover staat.

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl