Veiligheidsrapportages van studies onder artikel 62 of 74 van de MDR moeten voldoen aan artikel 80 van de MDR en worden aangeleverd in een nieuw format (Excel bestand – MDCG 2020-10/2, zie de pagina “MDR” op deze website). De procedure voor registratie en melding van ernstig ongewenste voorvallen en gebreken van medische hulpmiddelen moet worden vastgelegd in het onderzoeksprotocol.

U bent van ons gewend om een (automatische) ontvangstbevestiging te krijgen bij indiening van een amendement of niet-WMO-aanvraag. Vanwege technische problemen is dat op dit moment helaas niet mogelijk. Mocht u twijfel hebben of een aanvraag goed door MEC-U is ontvangen kunt u altijd even contact met ons opnemen via info@mec-u.nl

Op dit moment heeft MEC-U meerdere vacatures.