Informatie over transitiestudies kunt u vinden op de website van de CCMO (ook in het Engels).

Veiligheidsrapportages van studies onder artikel 62 of 74 van de MDR moeten voldoen aan artikel 80 van de MDR en worden aangeleverd in een nieuw format (Excel bestand – MDCG 2020-10/2, zie de pagina “MDR” op deze website). De procedure voor registratie en melding van ernstig ongewenste voorvallen en gebreken van medische hulpmiddelen moet worden vastgelegd in het onderzoeksprotocol.

U bent van ons gewend om een (automatische) ontvangstbevestiging te krijgen bij indiening van een amendement of niet-WMO-aanvraag. Vanwege technische problemen is dat op dit moment helaas niet mogelijk. Mocht u twijfel hebben of een aanvraag goed door MEC-U is ontvangen kunt u altijd even contact met ons opnemen via info@mec-u.nl

Op dit moment heeft MEC-U meerdere vacatures.

Vanaf 1 december 2020 verandert de procedure voor het indienen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde procedure Lokale haalbaarheid. In de nieuwe werkwijze is de onderzoeksverklaring vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO).