Indienen

Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden over de diverse soorten studies en over de wijze van indienen van nieuwe studies en/of amendementen.

Informatie over rapportages gedurende het onderzoek kunt u vinden onder rapporteren.

Medische Hulpmiddelenonderzoek/MDR

In vitro Diagnostica-onderzoek/IVD

Niet-WMO gesponsord geneesmiddelenonderzoek

© Copyright - MEC-U - | Medical Research Ethics Committees United St. Antonius Ziekenhuis - Koekoekslaan 1 - Postbus 2500 - 3430 EM NIEUWEGEIN - T 088 320 8784 - E info@mec-u.nl